EPOS – AZ, s.r.o.
ekologické služby a obchodní činnost
Lipanská 3/835, 130 00 Praha 3

Ekologická újma - hodnocení rizik ekologické újmy

Nabízíme zpracování Základního hodnocení rizik ekologické újmy, postupem dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí, odboru environmentálních rizik a ekologických škod a v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 295/2011 Sb.

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů mají provozovatelé činností uvedených v Příloze č.1 k tomuto zákonu, tedy provozovatelé disponující povolením, dle některého ze složkových zákonů v rozsahu:

Hodnocení rizik se provádí pro každé místo provozní činnosti (viz § 14 odst. 1 zákona) a v hodnoceném provozním místě pro každou provozní činnost (příloha č. 1) zvlášť.

Z textu zákona a nařízení vlády vyplývá, že pokud provozovatel při základním hodnocení rizika provozní činnosti nedosáhne více než 50 bodů, další povinnosti podle §14 zákona č. 167/2008 Sb. a nařízení vlády č. 295/2011 Sb. se na provozovatele nevztahují (tj. povinnosti podrobného hodnocení ani finančního krytí). Povinnost zpracovat podrobné hodnocení a zajistit finanční krytí nemá ani provozovatel, který má certifikovaný systém EMS dle ISO 14001 nebo je registrován v EMAS.

Plný text zák.č. 167/2008 Sb.
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=67056&fulltext=&nr=167~2F2008&part=&name=&rpp=15#local-content

Plný text nařízení vlády č. 295/2011 Sb.
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=75038&fulltext=&nr=295~2F2011&part=&name=&rpp=15#local-content