EPOS – AZ, s.r.o.
ekologické služby a obchodní činnost
Lipanská 3/835, 130 00 Praha 3

Podnikový ekolog

V případě že ve vaší společnosti není vytvořena pozice podnikového ekologa, nabízíme vám zajištění všech služeb týkajících se životního prostředí, uvedených v naší nabídce, formou externí spolupráce.

Jsme schopni analyzovat skutečný stav a potřeby vaší společnosti, připravit návrh řešení a v neposlední řadě zpracovat nebo zajistit scházející dokumentaci týkající se dané problematiky.

Pomůžeme vám při jednání s úřady a státní správou při případných správních řízeních, budeme za vás sledovat legislativní změny a informovat vás o všech změnách a nařízeních.

Cílem této služby je minimalizovat vaše náklady při odborném zajištění všech potřebných činností v oblasti životního prostředí.